ANVÄNDARVILLKOR

20-feb-2020

Välkommen till maccosmeticsnordics.com

Estée Lauder Cosmetics A/S – MAC Cosmetics (”vi”, ”oss”, eller ”vår”) tillhandahåller innehållet och tjänsterna som finns tillgängliga på webbplatsen maccosmeticsnordics.com (”webbplatsen”) till dig med förbehåll för följande användarvillkor, vår integritetspolicy, våra försäljningsvillkor och andra villkor och policyer som du kan komma att hitta på vår webbplats i anslutning till vissa funktioner, egenskaper eller kampanjer, samt till vår kundtjänst. Alla dessa bedöms som en del av och inkluderat i dessa villkor (gemensamt kallade ”villkoren”).

Du måste vara minst 18 år eller anses som myndig inom din jurisdiktion för att kunna genomföra en beställning på vår webbplats. Om du är under 18 år eller under myndighetsåldern inom din jurisdiktion kan du inte göra beställningar på vår webbplats. Genom att gå in på eller använda webbplatsen intygar du att du har läst, förstått och att du godkänner att bindas till dessa villkor helt utan begränsningar och förbehåll. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN KAN DU INTE ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS.

1. Integritet

Läs vår integritetspolicy. Den styr din användning av och åtkomst till den här webbplatsen så att du kan förstå våra integritetsmetoder.

2. Produkter och tjänster för privat bruk

De produkter och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen och eventuella produktprover som vi skickar till dig är enbart avsedda för privat bruk. Du får inte sälja eller återförsälja några av produkterna eller tjänsterna eller produktproven som tillhandahålls därifrån, från ditt köp eller som du på annat sätt mottar av oss. Vi förbehåller oss rätten att utan att avisera om det annullera din beställning eller minska kvantiteten på någon beställning som ska göras eller på produkter eller tjänster som ska tillhandahållas till dig om vi enligt eget omdöme anser att du bryter mot dessa villkor.

3. Köprelaterade policyer och procedurer

För att läsa policyer och procedurer relaterade till beställningar gjorda genom denna webbplats, såsom orderbehandling, leverans och hantering, returer och byten), klicka här.

4. Informationens korrekthet

Vi försöker att beskriva våra produkter och tjänster på ett så korrekt sätt som möjligt på webbplatsen. I den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lag garanterar vi dock inte att produktbeskrivningar, färger, information eller annat tillgänglig innehåll på webbplatsen är korrekt, tillförlitlig(t), komplett, aktuellt eller felfri(tt).

Denna webbplats kan komma att innehålla typografiska fel eller felaktigheter och kanske inte är korrekt eller aktuell. Vi förbehåller oss därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden (inklusive efter att en beställningar har gjorts) och att när som helst ändra eller uppdatera information utan föregående information om detta.

5. Immaterialrätt

All information och allt innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen och dess design och känsla, inklusive men inte begränsat till varumärken, logotyper, tjänstemärken, egenskaper, funktioner, texter, grafikobjekt, fotografier, knappikoner, bilder, ljudklipp, datasammanställningar, programvaror och sammanställningen av dem (gemensamt kallat ”innehållet”). Det är en egendom som ägs av MAC cosmetics eller av våra moderbolag, dotterbolag, partnerbolag, partner eller licensgivare och den skyddas av lokala lagar samt av lagar i EU och USA, inklusive lagar som styr upphovsrätten och varumärkesrätten. Våra varumärken och våra förpackningsprofiler får inte används på något sätt eller något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande.

Förutom för de begränsade licenser som anges i sektion 6 nedan eller i enlighet med det som krävs av tillämplig lag får webbplatsens innehåll (i delar eller i sin helhet) varken användas, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återsäljas, ges åtkomst, ändras eller på annat sätt utnyttjas för något syfte utan vårt föregående uttryckliga och skriftliga godkännande.

6. Begränsade licenser: begränsad användning

Vi ger dig en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att få åtkomst till webbplatsen och använda den för privat bruk. Du har förstått och samtycker till att du inte kommer att eller försöka orsaka att någon tredje part gör någonting av följande i anslutning till din användning av webbplatsen: (a) skapa ramar eller använda ramteknik för att infoga hela eller delar av webbplatsen eller några delar av den; (b) använda metataggar, ”dold text”, robotar, spindlar, sökrobotar eller andra verktyg, oavsett om de är automatiserade eller manuella, för att samla in, skrapa, indexera, underminera, ompublicera, återdistribuera, sända sälja, licensiera eller ladda ner webbplatsen, innehållet (förutom att använda cacheminnet eller det som krävs för att använda webbplatsen) eller att använda andras personuppgifter utan vårt föregående, skriftliga godkännande om detta; (c) använda webbplatsen och något innehåll på annat sätt än för privat bruk; (d) ändra, utföra reverse engineering eller skapa deriverade verk baserat på webbplatsen eller något av dess innehåll; (e) utge sig för att vara någon person eller entitet eller göra falska uttalanden eller på annat sätt felaktigt representera ditt partnerskap med någon person eller entitet; (f) förfölja eller på annat sätt trakassera någon, inklusive förespråka trakasserier av andra, frihetsberöva eller skada någon tredje part, inklusive någon minderårig på något sätt; (g) internationellt bryta mot några tillämpliga lagar, delstatslagar, nationella eller internationella lagar; (h) sända, ladda upp, publicera, e-posta, dela distribuera, reproducera eller på annat sätt göra någon/något programvara, virus, malware, program, kod, fil eller annat material som avsedd/avsett att störa, avbryta, ändra, förstöra eller begränsa någon del av webbplatsen; och/eller (i) • lägga beslag på eller skapa reklam, kampanjmaterial, inklusive kedjebrev på ett obehörigt sätt och utan att det har efterfrågats eller göra förfrågningar, massutskick eller annan typ av nedspammning.

Vi ger dig även en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att skapa en hyperlänk till webbplatsens startsida, enbart för privat och icke-kommersiellt bruk. En webbplats som länkar till vår webbplats (i) kan länka till men inte återskapa något och/eller allt av vårt innehåll; (ii) får inte antyda att vi rekommenderar en sådan webbplats eller dess tjänster eller produkter; (iii) får inte ha innehåll som skulle kunna anses som obehagligt, obscent, stötande, kontroversiellt eller olagligt eller olämpligt för någon åldrar (som fastställs enligt vårt eget omdöme); (v) får inte framställa oss eller våra produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande eller anstötligt sätt, eller associera oss med oönskade produkter, tjänster eller åsikter; och/eller (vi) får inte länka till någon sida på webbplatsen utom till startsidan. Vi kan enligt eget omdöme be dig att du tar bort eventuella länkar till webbplatsen. Vid mottagning av en sådan begäran ska du omedelbart ta bort alla sådana länkar och avsluta all eventuell länkning såvida du inte har fått ett separat, skriftligt tillstånd av oss om att du kan återskapa länkarna.

All obehörig användning av webbplatsen eller innehållet avslutar automatiskt den begränsade licensen som du har blivit tilldelat i denna sektion 6utan att det påverkar någon annan åtgärd som tillhandahålls av tillämplig lag eller av dessa villkor.

7. Dina skyldigheter och ansvar

Genom att använda eller gå in på webbplatsen och något av dess innehåll samtycker du till att du ska följa dessa villkor och eventuella varningar eller instruktioner på webbplatsen. Du godkänner att du kommer att agera i enlighet med lag, seder och att agera i god tro när du kommer in på eller använder webbplatsen eller något innehåll. Du får inte göra några ändringar av eller ändra webbplatsen eller dess innehåll eller tjänster som kan komma att visas på den här webbplatsen, och du får inte på något sätt försämra integriteten och driften av webbsidan. Följande gäller utan att begränsa allmängiltighet av någon annan bestämmelse i dessa villkor: Om du agerar på ett oaktsamt sätt eller med vilje underlåter att följa någon av de skyldigheter som anges i dessa villkor är du ansvarig för alla förluster och skador som detta kan orsaka oss, våra moderbolag, dotterbolag, partnerbolag, partner eller licensgivare.

8. Ditt konto

Du kan välja att registrera dig på vår webbplats om du är över 18 år. Registrera dig inte om du inte är över 18 år. Om du är över 18 år och registrerar dig måste du ha en e-postadress, ett användarnamn och ett lösenord för ditt konto. Du ansvarar för att skydda ditt konto, ditt användarnamn och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du ansvarar för att hålla dessa uppgifter uppdaterade, kompletta och korrekta. Du samtycker till att du godtar ett fullt ansvar för alla aktiviteter som sker genom ditt konto med ditt användarnamn och/eller ditt lösenord. Du samtycker till att enbart tillhandahålla uppdaterad, komplett och korrekta uppgifter. Om du besöker eller använder webbplatsen å någon annans vägnar intygar du att du har behörigheten att förbinda denna person som ansvarig att följa dessa villkor.

Vi förbehåller oss rätten att neka tillhandahållandet av tjänsten och/eller avsluta ditt konto utan föregående information om detta om du bryter mot dessa avtal eller om vi anser att det ligger i MAC Cosmetics Danmarks bästa intresse att göra det.

9. Tredjepartslänkar

Vi är inte ansvariga för innehållet på någon tredjepartswebbplats, även om det länkas till eller från webbplatsen. Länkarna som visas på webbplatsen är endast avsedda i bekvämlighetssyfte och är inte en rekommendation av oss, något moderbolag, dotterbolag, partnerbolag eller någon partner till det hänvisade innehållet, den hänvisade produkten, tjänsten eller leverantören. Din användning och åtkomst av dessa tredjepartswebbplatser sker på egen risk. Vi är inte på något sätt ansvariga för att granska eller utvärdera och vi garanterar inte att utbudet på tredjepartswebbplatser eller på andra webbplatser som länkas till eller från webbplatsen är korrekt eller lämpligt. Vi tar inte heller på oss något ansvar eller någon ansvarsskyldighet för åtgärder, innehåll, produkter eller tjänster som finns på eller härrör från sådana webbplatser, inklusive och utan begränsning deras integritetspolicyer och användarvillkor. Du bör noggrant låsa igenom de integritetspolicyer och villkor som gäller för de tredjepartswebbplatser du besöker.

10. Specialfunktioner, funktionalitet och evenemang

Webbplatsen kan erbjuda vissa specialfunktioner och funktionalitet eller ge information om evenemang (såsom tävlingar, utlottningar eller andra erbjudanden) som kan (a) vara föremål för villkor, regler och (eller policyer utöver eller i anslutning till dessa villkor och (b) erbjudas av oss eller av tredje parter. I dessa fall kommer vi att informera dig om dem. Om du vill nyttja dessa erbjudanden samtycker du till användningen av dem och blir föremål för sådana extra eller separata villkor, regler och/eller policyer.

11. Användarinnehåll

Det är vår policy att avvisa oönskade förslag och idéer. Utöver vår policy om oönskade förslag och idéer gäller följande i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy: När du skickar, laddar upp, postar, e-postar, delar distribuerar, reproducerar eller på annat sätt framför förslag, idéer, förfrågningar, feedback, data, text, programvaror, musik, ljud, fotografier, personuppgifter som användarnamn/skärmnamn, namn, grafikobjekt, bilder, videor, meddelanden eller andra material (”användarinnehåll”) på webbplatsen på något sätt (inklusive genom formuläret ”Kontakta oss”), är du helt ansvarig för sådant användarinnehåll. Du ger oss härmed en beständig, världsomfattande, överförbar och underlicensierbar, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv royalty-fri licens för att använda, kopiera, licensiera, underlicensiera, anpassa, distribuera, visa, publicera, utföra, reproducera, sända, ändra, redigera eller på annat sätt exploatera sådant användarinnehåll världen över i alla medier som finns just nu och som utvecklas i framtiden. Det gäller oavsett syfte, inklusive och utan begränsningar, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av produkter.

Du intygar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollera rätten till ditt användarinnehåll. Du godkänner att inte engagera dig i eller uppmuntra andra att engagera sig i att sända, ladda upp, publicera, skicka e-post, dela, distribuera, reproducera eller på annat sätt tillgängliggöra användarinnehåll som (a) är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, obscent, pornografiskt, hätskt, invasivt av en annans integritet, hatfull eller rasistisk, etnisk eller på annat sätt stötande; (b) som du inte har någon rätt att tillgängliggöra under någon lag, under avtalsförhållanden eller förtroendeförhållanden; (c) du vet är falsk, bedräglig, felaktig eller vilseledande; (d) du har blivit kompenserad eller beviljats någon belöning för av någon tredje part; eller (e) bryter mot någon patenträtt, varumärkesrätt, handelshemlighet, upphovsrätt eller andra äganderätter som tillhör någon part.

Vi är inte på något sätt ansvariga för att granska eller utvärdera användarinnehållet, och vi avsäger oss allt ansvar och all ansvarsskyldighet för användarinnehållet, i den fullaste utsträckning som det är tillåtet under tillämplig lag. Vi kontrollerar inte användarinnehåll som skickas eller publiceras på webbplatsen av dig eller andra. Vi kan därför inte garantera dess korrekthet, integritet eller kvalitet om det skickas eller publiceras på webbplatsen. Genom att använda denna webbplats förstår du att du kan bli utsatt för användarinnehåll från andra som du kan anse vara stötande, oanständigt eller motbjudande. Vi kommer inte under några omständigheter att på något sätt hållas ansvariga för användarinnehållet, inklusive och utan begränsning, för några fel eller utelämnanden i något användarinnehåll. Vi ansvarar inte heller för några förluster eller skador av något slag som du kan ha fått som ett resultat av användningen av något användarinnehåll som har skickats, laddats upp, publicerats, e-postats eller på annat sätt tillgängliggjorts via webbplatsen.

Du intygar att vi har rätten (men inte skyldigheten) att enligt eget omdöme vägra att publicera eller ta bort eventuellt användarinnehåll, och vi förbehåller oss rätten att ändra, korta ner eller radera eventuellt användarinnehåll. Följande gäller utan att begränsa allmängiltighet av det föregående eller någon annan bestämmelse i dessa villkor: Vi har rätt att ta bort eventuellt användarinnehåll som bryter mot dessa villkor eller som på annat sätt är stötande, och vi förbehåller oss rätten att neka begärd tjänst och/eller avsluta konton utan föregående information om detta om användaren bryter mot dessa villkor eller andras rättigheter.

Definition av användarinnehåll

Om du vill radera ut visst av ditt offentliga användarinnehåll, såsom dina inlägg om betyg och omdömen, på sidan eller i anslutning till våra mobila applikationer, kan du kontakta oss per e-post och inklusive följande information i din raderingsbegäran. Förnamn, efternamn, användarnamn/skärmnamn (om tillämpligt), e-postadress kopplad till vår webbplats och/eller våra mobila applikationer, orsak till radering av inlägget och datumen för inläggen du vill radera (om du känner till det). Vi kommer inte att kunna behandla din raderingsbegäran om du inte kan tillhandahålla sådana uppgifter till oss. Vi ber dig att du ger oss upp till 10 vardagar för att behandla din raderingsbegäran.

12. Aviseringar om överträdelse av upphovsrätten

Vi respekterar andras immaterialrätt. Om de anser att upphovsrättsskyddat material har kopierats på ett sätt som innebär en överträdelse av upphovsrätten kan du skicka ett e-postmeddelande eller en skriftlig avisering till vårt utsedda ombud för aviseringar om överträdelser och tillhandahålla följande: (i) identifikation av upphovsrättsskyddat material som du påstår har överträtts och bekräftelse på att du är ägaren av upphovsrätten eller behörig att agera å upphovsrättsägarens vägnar; (ii) en beskrivning av materialet som du påstår har överträtts och platsen för det materialet på webbplatsen, (iii) din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Vårt utvalda ombud för avisering av påståenden om upphovrättsöverträdelser är

DANMARKInge Lise Persson, Esq, Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Sogade 10, Copenhagen V-DK-1601, Denmark.
Tel. 011-45-7025 0900, E-post: ilp@bsopatent.dk
NORGEKjersti Staven-Garberg, Acapo AS Bergen Patentkontor,
Strandgaten 198, P.O. Box 1880, Nordnes, Bergen N-5817, Norge,
Tel. +47-55 21 40 80, E-post: ksg@acapo.no
SVERIGEAdvokatfirman Vinge,
Smålandsgatan 20 , Box 1703, SE-111 87, Stockholm.
E-POST Par.Leander@vinge.se, TEL +46 (0)10 614 3106.

Obs: ovanstående kontaktuppgifter tillhandahålls exklusivt för att avisera MAC Cosmetics om att upphovsrätten har överträtts för materialet. All other inquiries will not receive a response through this process and should be directed to our customer service group by email

13. Ansvarsfriskrivning om garantier: begränsat ansvar

Webbplatsen, dess innehåll och tjänster presenteras som de är. Varken vi eller våra moderbolag, dotterbolag, partnerbolag, partner eller licensgivare kan göra några rekommendationer eller garantier av något slag, varken underförstått eller uttryckligen, i anslutning till några villkor, webbplatsen eller något av dess innehåll. Du samtycker, i den fullaste utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, till att varken våra moderbolag, dotterbolag, partnerbolag, partner eller licensgivare under någon omständighet kommer att ansvara för eller ha någon ansvarsskyldighet (oavsett om det anges i något avtal, skadeståndsanspråk eller på annat sätt, även om det rör vårdlöshet) för: (a) verksamhetsstörningar; (b) åtkomstförseningar eller åtkomststörningar till webbplatsen; (c) ej levererade data, dataförlust, -stöld, felleveranser, korruption, förstörelse eller andra ändringar; (d) förlust eller skador a något slag som inträffat som ett resultat av hanteringen av externa länkar på webbplatsen; (e) datavirus, systemfel och felfunktioner som kan inträffa i anslutning till din användning av webbplatsen, inklusive under hyperlänkar till eller från tredjepartswebbplatser; (f) eventuella felaktigheter eller utelämnanden i innehållet; eller (g) händelser bortom vår rimliga kontroll. Vi rekommenderar eller garanterar inte att defekter eller fel kommer att åtgärdas.

I den fullaste utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer varken vi eller våra moderbolag, dotterbolag, partnerbolag, partner eller licensgivare att ansvara för några indirekta eller följdskador som på något sätt orsakas i relation till webbplatsen eller din användning av den och vår ansvarsskyldighet ska inte i något fall överskrida ett hundra euro (EUR100,00) eller liknande summa i lokal valuta.

Du samtycker på att inga påståenden eller handlingar som uppstår ur eller i relation till användningen av webbplatsen eller dessa villkor kan tas upp av dig mer än 1 (ett) år efter handlingsorsaken i relation till ett sådant påstående eller en sådan åtgärd. Om du har en tvist med oss eller om du inte är nöjd med den här webbplatsen, är din avslutade användning av webbplatsen endast ditt ansvar och vi har inte någon annan skyldighet eller något annat ansvar för dig.

14. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss, våra moderbolag, dotterbolag, partnerbolag, partner, licensgivare, tjänstemän, direktörer, anställda och ombud (”skadeståndsmottagande parter”) ansvarsbefriade från eventuella förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår från något tredjepartsanspråk, någon åtgärd eller något krav som kommer från din användning av webbplatsen eller webbplatsinnehållet vid överträdelse av någon lag, regel, förordning eller överträdelse av dessa villkor, eller (ii) någon del av ditt användarinnehåll. Du går även med på att betala ut skadestånd till skadeståndsmottagande parter för eventuella förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader och avgifter som uppstår som ett resultat av din användning av programrobotar, spindlar, sökrobotar eller liknande datainsamlings- och extraheringsverktyg eller andra åtgärder som du vidtar som innebär en orimlig börda eller belastning på vår infrastruktur.

15. Tvister

Alla eventuella tvister som uppstår från den här tolkningen, giltigheten och/eller tillämpningen av dessa villkor ska vara föremål för den styrande jurisdiktion som tillhör kompetent domstol på kundens bosättningsplats eller -adress. Dessa villkor styrs av och måste tolkas i enlighet med lagen i det land som den kompetenta domstolen tillhör.

Enligt EU-förordning nr.524/2013 om onlinebaserad tvistlösning för konsumenttvister kan du om du är en EU-medborgare efter eget omdöme lösa tvister genom EU-kommissionens onlineplattform, tillgänglig på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Alla EU-medborgare som har lagt en beställning har även rätt till, men behöver inte, vända sig till följande alternativa och kostnadsfria lösningscenter för konsumentfrågor för att försöka lösa tvisten:

ADR-ENTITETER EFTER LAND
DanmarkDanish Competition and Consumer Authority
Carl Jacobsens Vej 35
Valby, 2500
E-postadress: info@forbrugereuropa.dk
Webbplats: http://www.forbrugereuropa.dk/
Telefon: +45 41 71 50 00
Norge1) Forbrukerklageutvalget
Consumer Complaints Committee
Adress: Postboks 4596 Nydalen
0404 Oslo, Norge
E-postadress: post@forbrukerklageutvalget.no
Webbplats: http://www.forbrukertvistutvalget.no
Telefon: 004723400680
1) Forbrukerrådet
Adress: Fred Olsens gate 1
0152 Oslo, Norge
E-postadress: Odrsak@forbrukerradet.no
Webbplats: http://www.forbrukerradet.no
Telefon: 004723400500
SverigeAllmänna reklamationsnämnden
The National Board for Consumer Disputes
Box 174
Stockholm, 10123
E-postadress: arn@arn.se Webbplats: http://www.arn.se
Telefon: +46 8 508 860 00
16. Samtycke för att motta elektroniska utskick som publiceras på webbplatsen eller skickas ut per e-post.

Ditt samtycke till att motta eventuella avtal, aviseringar, utlämnanden och andra kommunikationer (gemensamt ”aviseringar) till vilka dessa villkor hänvisar elektroniskt från oss, inklusive men utan begränsning per e-post eller genom att publicera aviseringar på denna webbplats. Du är medveten om att alla aviseringar som vi skickar ut till dig elektriskt uppfyller eventuella lagkrav om att sådana kommunikationer ska ske skriftligen. To withdraw your consent to receive Notices electronically, you must notify us of your withdrawal of such consent by emailing us and discontinue your use of this Site.

Vid en sådan händelse kommer alla rättigheter som du har tilldelats i enlighet med dessa villkor, inklusive men inte begränsat till Sektion 6 häri automatiskt att upphöra. Tyvärr kan vi inte tillhandahålla fördelarna med denna webbplats till någon som inte kan samtycka till mottagandet av elektroniska aviseringar.

Observera att detta samtycke om att motta aviseringar är helt separat från alla andra val som du kan göra gällande mottagandet av marknadsföringsutskick. Dina preferenser gällande mottagning av marknadsföringsutskick anges i vår integritetspolicy

17. Allmänt

Du samtycker till och godkänner att dessa villkor består av det kompletta och exklusiva avtalet mellan oss gällande din användning av den här webbplatsen och att det ersätter och styr alla tidigare förslag, avtal och andra kommunikationer.

Vi förbehåller oss rätten i den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lag att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera ändringarna på webbplatsen och avisera om en sådan ändring. Eventuella ändringar börjar gälla omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Ikraftträdandedatumet för den aktuella versionen av villkoren finns på toppen av den här sidan. Din fortsatta användning av den här webbplatsen innebär att du samtycker sådana ändringar av villkoren. Vi kan, utan föregående information om detta, avsluta alla eventuella rättigheter som tilldelats i dessa villkor. Du ska omedelbart efterleva alla aviseringar om avslut eller andra aviseringar, samt, i förekommande fall, upphöra med all användning av webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att, i enlighet med tillämplig lag, när som helst och från tid till annan ändra eller avsluta webbplatsen (eller någon del däri), tillfälligt eller permanent, utan föregående skriftlig information om detta.

Ingenting som står i dessa villkor ska tolkas som att vi upprättar någon typ av agentur, något partnerskap eller någon annan form av joint venture-avtal mellan oss. Vår underlåtelse att kräva att du efterlever någon av bestämmelserna häri ska inte påverka vår fulla rätt att kräva en sådan efterlevnad när som helst därefter. Vårt avstående från rättigheten vid överträdelse av någon av bestämmelserna häri ska inte heller tas eller hållas som en fristående avstående för själva bestämmelsen. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor skulle anses vara ogenomförbar eller ogiltig under tillämplig lag eller av någon annan tillämplig skiljedom eller av något domstolsbeslut, kommer en sådan ogenomförbarhet eller ogiltighet inte påverka de genomförbara bestämmelserna i villkoren eller göra villkoren ogiltiga i sin helhet. Villkoren ska dock ändras, i den utsträckning det är möjligt, genom att tilldela entiteten största möjliga återspegling av ursprungssyftet för parterna såsom det visas i originaltexten. Rubrikerna för villkoren är endast avsedda i bekvämlighetssyfte och bör inte användas i dess tolkning.

If you have any questions regarding these Terms and Conditions, please email us.

Copyright © Make-Up Art Cosmetics, Inc. Alla världsomspännande rättigheter reserverade.